Тел: 052 / 616 367 | E-mail: office@rekarplast.com

Etem

Etem E-85

Etem E-85 Нова фасадна система Е-85, позволяваща изпълнение в пет основни разновидности с възможност за изграждане на сложни покривни конструкции – структрна и капачкова. Ширината на профила е 50 мм. Системата гарантира отлично отводняване чрез стъпване на хоризонталите върху вертикалите. Наличие на PVC термоизолатори в пет размера. Голямо разнообразие от профили, които напълно задоволяват всички естетически изисквания.

Etem E-8000

Etem E-8000 Ширина на системата 60 мм. Специфична особеност за системата е наличието на "крила" по периметъра на модулите. Системата позволява всяка неотваряема част да се превърне в отваряема, без визуална разлика по фасадата. Съществува в различни вариации. Връзката между "крилата" и основната конструкция се осъществява с фиксатори, позволяващи поемане на динамични натоварвания. Възможност за влагане на различни видове материали в брюстунговите зони стъклопакети, etalbond®, етернит, текстолит и фотоволтаични панели. Специални аксесоари - конзоли за монтаж на жалузи пред окачена фасада. Възможност за изпълнение на сложни пространствени конструкции и покриви. Отваряеми части - тип клапа с отваряне в долната част на модула - клапа с ножици за паралелно отваряне - съвместимост с всички отваряеми системи ЕТЕМ за варианта с капачка