Тел: 052 / 616 367 | E-mail: office@rekarplast.com

Etem

Etem E-45 - врати и прозорци

Etem E-45 - врати и прозорци Е-45 е система за алуминиева дограма с прекъснат термичен мост 24мм.Задоволява съвременните естетически изисквания към дограмата, в съчетание с необходимите структурни характеристики на профилите. Оптимизирана е по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий. Усилване на профилите в пунктовете, понасящи напрежения. Системата позволява изпълнение на фиксирани и отваряеми позиции.

Etem E-1000 - врати и прозорци

Etem E-1000 - врати и прозорци Е-1000 е система за алуминиева дограма без прекъснат термичен мост. Задоволява съвременните естетически изисквания към дограмата, в съчетание с необходимите структурни характеристики на профилите. Оптимизирана е по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий. Системата позволява изпълнение на фиксирани и отваряеми позиции. Отваряемост – обикновено отваряне, двуплоскостно отваряне, възможност за отваряне навън и навътре, отваряне на долна и горна хоризонтална ос, отваряне тип “хармоника”, паралелно плъзгане.