Тел: 052 / 616 367 | E-mail: office@rekarplast.com

Reynaers

Reynaers CW50

Reynaers CW50 REYNAERS CW 50 е система за окачена фасада с константна конструктивна широчина от 50мм, даваща широки възможности и максимално пропускане на светлина в сградата. Възможни са различни варианти за вертикални и наклонени фасади, както и вграждане на отваряеми части. Системата предлага вертикални (колони, пфостени) профили и хоризонтални (ригели) профили с различни конструктивни размери в дълбочина и дебелина покриващи максимален диапазон от изискванията за статика.